15 maja 2017

RPO: dane o kobietach, które poroniły, powinny być lepiej chronione

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na potrzebę lepszej ochrony informacji o kobietach, które poroniły. Dotyczy to informacji dotyczących między innymi woli porozmawiania z duchownym, chęci pożegnania się przez kobietę z dzieckiem czy pochówku dziecka. Rzecznik podkreślił, że personel medyczny chcąc gromadzić takie dane winien uzyskać pisemną zgodę pacjentki.

Według Rzecznika upowszechnianie dobrych praktyk postępowań z pacjentką, w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży jest działaniem zasługującym na pełne poparcie.

„Z uznaniem należy przyjąć opracowane zasady postępowania, które w sposób szczególny uwzględniają potrzebę poszanowania godności i zapewnienia szacunku kobiecie oraz jej bliskim. Trudna do przecenienia jest też edukacja personelu medycznego w zakresie sposobu rozmowy z pacjentką i jej rodziną po poronieniu, a także uwrażliwianie go na stratę, z jaką zmaga się kobieta i osoby jej bliskie” – stwierdził Rzecznik w swoim stanowisku.

W opinii Rzecznika takie praktyki mają istotne znaczenie dla ochrony praw i wolności obywatelskich, a zaproponowane rozwiązania mogą wpłynąć na podniesienie standardu postępowania w oddziałach ginekologiczno-położniczych.

Więcej w serwisie Zdrowie ABC

Archiwum