14 października 2015

RPP o opłatach za poród rodzinny

Za realizację prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej placówki mogą pobierać od pacjentek opłaty rekompensujące poniesione w związku z tym koszty. Wysokość takiej opłaty ustala kierownik podmiotu leczniczego, przy czym musi ona uwzględniać tylko rzeczywiste poniesione koszty.

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił na początku br. do podmiotów tworzących szpitale, w których są oddziały położnicze – marszałków województw, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, rektorów publicznych uczelni medycznych, prezydentów miast – o informację, jak w placówkach rozwiązana jest kwestia opłat w przypadku tzw. porodów rodzinnych.

Okazało się, że w wielu z nich stawki są zdecydowanie za wysokie w stosunku do kosztów ponoszonych przez placówki. Obecnie RPP oczekuje na przekazanie stanowisk przez wszystkie szpitale, jednak już teraz część placówek poinformowała o zmianie wysokości pobieranych opłat lub nawet całkowitej rezygnacji z ich pobierania.

Rynek Zdrowia/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum