17 stycznia 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich niepokoi się o samorządowe programy zdrowotne

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie, czy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwia resortowi zdrowia zakończenie realizacji programów zdrowotnych, prowadzonych przez samorządy, w tym programów dofinansowania in vitro.

Więcej w serwisie Zdrowie ABC

Archiwum