24 sierpnia 2015

Sąd decyduje o przeszczepie

Jeżeli przeszczep organu ma nastąpić między osobami niespokrewnionymi zgodę na to musi wyrazić sąd. Wystąpienie „szczególnych względów osobistych”, o których mówią przepisy, nie powoduje bowiem automatycznie dopuszczalności pobrania komórek, tkanek lub narządów.

Osoba ofiarująca organ musi udowodnić sądowi, że między nią a potencjalnym biorcą zachodzą szczególne względy osobiste uzasadniające odstępstwo od wyłącznie rodzinnego charakteru przeszczepów od żywego dawcy.

Do wniosku należy również dołączyć pisemną zgodę biorcy na pobranie komórek, tkanek lub narządu od danego dawcy, opinię Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej (KEKRT) oraz orzeczenie kierownika zespołu lekarskiego mającego dokonać przeszczepienia, w którym zostanie potwierdzona zasadność i celowość wykonania zabiegu. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum