8 maja 2017

Sąd Najwyższy: Działalność gospodarcza lekarza nie zwalnia szpitala ze składek od całej pensji

Sąd Najwyższy po raz pierwszy zajął się powszechnym sposobem omijania przepisów stosowanym obecnie przez większość szpitali. Chodzi o praktykę zatrudniania etatowych lekarzy i pielęgniarek po godzinach przez zewnętrzną firmę. W praktyce przez cały czas wykonują oni pracę w tym samym gabinecie, pensja z drugiej spółki nie jest jednak oskładkowana, a godziny dodatkowej pracy nie wliczają się do limitów czasu pracy obowiązujących na etacie.

W tym przypadku sędziowie poszli jednak o krok dalej i uznali, że składki należą się nawet wtedy, gdy lekarz współpracuje z zewnętrzną firmą na podstawie kontraktu cywilnoprawnego zawartego w ramach swojej działalności gospodarczej.

– To bardzo zaskakujący i niebezpieczny wyrok, nie tylko dla szpitali. Może mieć znaczenie także dla wszystkich firm współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – mówi Andrzej Radzisław, radca prawny z kancelarii LexConsulting.pl. – Do tej pory ZUS nie kwestionował kontraktów cywilnoprawnych zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zobaczymy, jakie będą skutki tego orzeczenia. Czy ten precedens znajdzie potwierdzenie w kolejnych wyrokach SN, czy zostanie uznany za rozstrzygnięcie zapadłe w jednostkowej sprawie.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum