22 listopada 2016

Sąd: NFZ zapłaci wszystkim placówkom za ratowanie życia

Zapadł przełomowy wyrok w tej sprawie. Jeszcze do niedawna Narodowy Fundusz Zdrowia nie chciał płacić niektórym szpitalom, które ratowały pacjentów w stanach nagłych. Dotyczyło to nawet placówek, które miały podpisany kontrakt z Funduszem. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach jednoznacznie nakłada na NFZ obowiązek zapłaty.

– Wynikający z przytoczonych unormowań bezwzględny obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych spoczywa zatem na wszystkich podmiotach leczniczych, niezależnie od tego, czy zawarły (bądź nie) umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Niedopuszczalna byłaby bowiem sytuacja, w której szpital związany z NFZ kontraktem, lecz udzielający pomocy medycznej w niezakontraktowanym zakresie, byłby zobowiązany do samodzielnego pokrywania wynikłych z tego kosztów – argumentowali pełnomocnicy szpitala. Sąd przyznał im rację (Sygn. akt IV Ca 555/16).

Informacja o orzeczeniu znajduje się na stronach Rzeczpospolitej

Archiwum