12 marca 2018

Samorząd lekarski o pseudonaukowych metodach leczenia

NRL zwraca uwagę, że propagowanie pseudonaukowych metod leczenia jest w zdecydowanej większości przypadków elementem działalności ukierunkowanej na czerpanie zysku ze sprzedaży publikacji czy preparatów o niepotwierdzonej skuteczności terapeutycznej.

Przypomina także, że stosowanie przez lekarzy metod i środków niemających potwierdzonej naukowo skuteczności jest niezgodne z przepisami dotyczącymi wykonywania zawodu oraz zasadami etyki lekarskiej.

Więcej.

Archiwum