3 czerwca 2019

Samorząd lekarski o wycenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci

Naczelna Rada Lekarska wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Naczelna Rada Lekarska w przyjętym stanowisku przypomniała, że przedstawiony do konsultacji publicznych w dniu 27 maja 2019 r. projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne przewiduje jedynie wzrost współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży z 1,3 do 1,5.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum