13 stycznia 2020

Samorząd lekarski za koronerem, ale przeciwny stwierdzaniu zgonu przez ratowników

Samorząd lekarski pozytywnie ocenia wprowadzenie instytucji koronera oraz wynagradzania lekarzy stwierdzających zgon, sporządzających protokół zgonu lub kartę zgonu. Jednak sprzeciw Naczelnej Rady Lekarskiej budzi fakt, że zgon – zgodnie z zaproponowanym projektem – będzie mógł stwierdzać także ratownik medyczny.

  • po co koroner ma stwierdzać zgon po lekarzu?

” (…) niezrozumiała jest konieczność potwierdzania przez koronera stwierdzenia zgonu dokonanego przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak i lekarza sprawującego opiekę medyczną w podmiocie innym niż podmiot leczniczy (…)”,

  • proponowane zapisy nie są spójne:

np. „W uzasadnieniu do projektu wskazano, że uprawnionymi do stwierdzenia zgonu będzie lekarz specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego albo ratownik medyczny podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, podczas gdy kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, w podstawowym zespole ratownictwa medycznego może być również pielęgniarka/pielęgniarz systemu (…)”,

  • inne stawki dla koronera i lekarza POZ:

” (…) koroner ma otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku odstąpienia od sporządzenia karty zgonu – 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Tymczasem stawki wynagrodzenia np. dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej za stwierdzenie i potwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu są zdecydowanie niższe”.

Więcej.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum