11 kwietnia 2018

Samorządy za utworzeniem bazy chorób przewlekłych dostępnej dla ratowników

Związek Samorządów Polskich proponuje utworzenie bazy danych z chorobami przewlekłymi, do której zespoły ratownicze miałyby dostęp za pośrednictwem aplikacji na smartfonie. Konieczne byłoby także umieszczenie na druku nowego dowodu osobistego kodu QR.

Związek Samorządów Polskich (ZSP) zwraca uwagę, że ratownicy medyczni wezwani do zdarzenia, w którym trzeba udzielić pomocy osobie nieprzytomnej lub takiej, z którą jest utrudniony kontakt, podejmują ryzyko zastosowania niewłaściwej procedury medycznej.

Umieszczenie na druku nowego dowodu osobistego kodu QR umożliwiłoby bezbłędną identyfikację pacjenta przez aplikację smartfonową. Kod zawierałby jedynie dane i tak ujawnione w dowodzie: PESEL, numer dowodu, imię i nazwisko.

Więcej.

Archiwum