26 kwietnia 2019

Sejm przegłosował nową strategię onkologiczną

Sejm uchwalił w nocy z 25 na 26 kwietnia ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej, której projekt przedłożył prezydent.

Uzasadniając projekt zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha mówił w czwartek, że projekt zmierza do stworzenia ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, stanowiącego odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelność na choroby nowotworowe w Polsce.

Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię. Zawierać ma działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Działania wspierające opiekę onkologiczną obejmować będą m.in. rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych, a także badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody leczenia chorób nowotworowych oraz poprawę zarządzania zasobami.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum