10 maja 2017

Sejm zajmie się jedną pigułką i bombą podłożoną pod systemem refundacji

Podczas rozpoczynającego się dziś (10 maja) posiedzenia, Sejm rozpatrzy m.in. planowane zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gorąco zapowiada się dyskusja nad dostępem do antykoncepcji awaryjnej. Spory wywołuje też nowelizacja dotycząca okresu, na jaki wydawane będą decyzje o objęciu leku refundacją.

Zgodnie z planowaną nowelizacją okres, na który będzie wydawana decyzja refundacyjna, ma wynosić „do pięciu lat”, bez precyzowania – jak obecnie – że będą to 2, 3 lata lub 5 lat.

W trakcie wcześniejszego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia (6 kwietnia) minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że obecnie obowiązująca regulacja „nie pozwala elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe”. W praktyce – jak podkreślał minister – uniemożliwia to prowadzenie negocjacji cenowych, gdy pojawiają się kolejne, konkurencyjne metody leczenia.

Wprowadzeniu takiego rozwiązania ostro sprzeciwiają się zarówno przedstawiciele zagranicznych firm innowacyjnych funkcjonujących w Polsce, jak i krajowego przemysłu farmaceutycznego.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum