9 czerwca 2015

Sejmowa podkomisja zakończyła prace nad projektem ws. in vitro

Jeszcze dzisiaj projektem ma zająć się komisja zdrowia – tego dnia mija wyznaczony jej przez marszałka Sejmu czas na przygotowanie sprawozdania na temat projektu.

Z przychylnością podkomisji nie spotkały się poprawki przygotowane przez:

  • wicemarszałek Sejmu Wandę Nowicką, która chciała m.in. wykreślenia zapisanej w projekcie maksymalnej liczby sześciu zarodków tworzonych w procedurze in vitro i zapisania, że o tej liczbie każdorazowo będzie decydować lekarz
  • Piotra Chmielowskiego (SLD), które zmierzały do tego, by z in vitro mogły korzystać kobiety samotne, bez względu na ich orientację seksualną
  • Czesława Hoca (PiS), który postulował m.in. o zmianę tytułu ustawy. W jego ocenie powinien on brzmieć „ustawa o procedurze medycznie wspomaganej prokreacji”, a nie „o leczeniu niepłodności”

Powyższe zostały odrzucone. W trakcie dotychczasowych prac podkomisja poparła poprawki zgłoszone przez jej przewodniczącego Grzegorza Sztolcmana (PO). Jedna z nich zakłada wprowadzenie obowiązku przedstawiania Sejmowi przez rząd sprawozdania z wykonania ustawy i skutków jej realizacji. Kolejna przewiduje, że kierownik kliniki in vitro będzie wyznaczał osobę odpowiedzialną za przekazywanie danych do centralnego rejestru dawców i biorców.

Na wniosek prawniczki reprezentującej kliniki in vitro, mec. Urszuli Gruszko-Szymańskiej, do projektu ma zostać też wprowadzony zapis nakładający na członków mającej powstać przy ministerstwie zdrowia Rady ds. Leczenia Niepłodności obowiązek wyłączania się z jej posiedzeń w przypadku konfliktu interesów. Resort zdrowia ma przygotować taką autopoprawkę na posiedzenie komisji zdrowia.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum