10 marca 2016

Seniorzy priorytetem polityki lekowej

9 marca 2016 roku, na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji senioralnej oraz zdrowia, posłowie zajęli się projektem przyznającym osobom powyżej 75 lat prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

Zgodnie z projektem osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz minister ma ustalić najpóźniej do 1 września 2016.

Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie, małżonka, wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Czytaj więcej/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum