12 stycznia 2018

SN: kara dla lekarza za ujawnienie tajemnicy lekarskiej

Lekarz powołał się na dobro dziecka poczętego i dlatego ujawnił tajemnicę lekarską. Istotne w tej sprawie jest, że obwiniony lekarz był ojcem dziecka i wcześniej nie chciał go uznać, ani płacić na nie alimentów. Było to zachowanie niegodne, więc sąd dyscyplinarny  wymierzył mu karę nagany.

Lekarz, który był pozwanym oskarżył byłą żonę, o to, że naraziła „dobro dziecka poczętego”, gdyż rzekomo w czasie ciąży miała chorować zakaźnie. Przedstawił też dokumentację medyczną z kartoteki szpitalnej, którą sam założył bez jej wiedzy i zgody.

Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, według którego członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.
Okręgowy Sąd Lekarski I instancji  w Bydgoszczy orzekł o winie Wojciecha N., który dla własnych korzyści osobistych ujawnił tajemnicę lekarską. Został za to ukarany upomnieniem, czyli karą najłagodniejszą z możliwych.

Więcej.

Archiwum