24 czerwca 2015

Spór o rządowego pełnomocnika ds. zdrowia publicznego

Nie ma zgody w rządzie co do tego, kto ma koordynować zdrowie publiczne.

Powołanie tej instytucji przewidywał pierwotny projekt regulacji przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. To pełnomocnik w randze wiceministra zdrowia miał koordynować wszystkie działania prozdrowotne – kampanie edukacyjne i programy zdrowotne, które będą realizowane na podstawie ustawy.

W związku z tym powstały dwa konkurencyjne projekty ustawy, z których drugi nie przewidywał w ogóle funkcji pełnomocnika. Według tej wersji regulacji za koordynację zadań ze zdrowia publicznego miał być odpowiedzialny minister zdrowia. O przyjęcie ustawy w niezmienionym kształcie zaapelował do rządu nowy minister zdrowia prof. Marian Zembala. O tym, kto ostatecznie będzie koordynował zadania zdrowia publicznego dowiemy się dopiero z kolejnego posiedzenia rządu.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum