26 stycznia 2017

Sprzedaż leków w krajach europejskich – sporo różnic w przepisach

Przepisy regulujące prowadzenie aptek oraz sprzedaż dostępnych bez recepty leków poza aptekami różnią się w poszczególnych krajach europejskich. Niejednakowe są też zadania farmaceutów w zakresie doradztwa bądź wykonywania niektórych podstawowych badań.

Analizę publikuje serwis Bankier

Archiwum