8 grudnia 2016

Standardy medyczne bez rangi rozporządzeń

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej wprowadza nową zasadę: minister zdrowia nie może określać standardów medycznych w randze rozporządzeń, może jedynie wydawać „standardy organizacyjne opieki zdrowotnej”. Obecnie istniejące standardy będą więc działać tylko do 2018 r. Później ranga obowiązujących zasad zostanie obniżona.

Informację publikuje Gazeta Prawna

Archiwum