26 czerwca 2017

Stanowisko RPO w związku z przyjęciem ustawy dot. medycznej marihuany

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjmuje decyzję Sejmu RP w sprawie przyjęcia ustawy, która w swoim założeniu ma pozwolić na korzystanie z medycznej marihuany w naszym kraju.

Potrzebę uregulowania tej kwestii zasygnalizował ustawodawcy przed dwoma laty Trybunał Konstytucyjny. Był to również przedmiot jednego z pierwszych wystąpień Adama Bodnara na stawisku RPO – przygotowywanego jeszcze przez jego poprzedniczkę, prof. Irenę Lipowicz – do Ministra Zdrowia. Problem regulacji pojawił się też w kolejnych pismach zarówno do resortu zdrowia (w kwietniu i sierpniu 2016 r.), jak i do podkomisji sejmowej zajmującej się projektem ustawy o medycznej marihuanie (w grudniu 2016 r.).

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum