26 sierpnia 2015

Stomatologia powinna być lepiej finansowana

Fundusz chce, by preferowane i dodatkowo punktowane były oferty tych świadczeniodawców, którzy zawarli z dyrektorem placówki oświatowej porozumienie dotyczące współpracy w zakresie objęcia opieką stomatologiczną uczniów danej szkoły, a także będą dysponowali gabinetem stomatologicznym na jej terenie.

Jak uzasadnia NFZ, „proponowane zmiany mają na celu ograniczenie barier w dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż., poprawę warunków wczesnego wykrywania i leczenia próchnicy oraz stworzenie warunków dla skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej u dzieci i młodzieży”.

W opinii NRL, projekt nie daje odpowiedzi na pytanie, czy uczniowie objęci opieką stomatologiczną będą korzystać z preferencji w kolejności przyjęć (a jeśli tak, to w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej).

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum