26 kwietnia 2017

Stu najlepszych pracowników WUM

Profesorowie Grzegorz Opolski, Rafał Płoski i Hanna Szajewska zajęli trzy pierwsze miejsca na liście „Stu najlepszych pracowników WUM”.

Ranking opracowała Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie analizy dorobku naukowego wszystkich osób zatrudnionych w WUM do marca 2017 r. – współautorów wszystkich opublikowanych artykułów: oryginalnych, kazuistycznych, poglądowych i innych posiadających punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informację publikuje Puls Medycyny

Archiwum