10 lutego 2017

Świadczenia zdrowotne dla dzieci – czas na zmiany

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu doszacowanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci, tak aby uwzględniały one rzeczywiste koszty leczenia młodych pacjentów.

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Rzecznik podkreślił, że dziecko jest szczególnym pacjentem, wymagającym więcej czasu, uwagi i zaangażowania. Adekwatna wycena świadczeń zdrowotnych dla dzieci jest warunkiem ich efektywnego leczenia.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum