4 czerwca 2019

Szpital łatwiej zatrudni lekarza z zagranicy

Lekarze spoza Unii Europejskiej będą mogli podejmować pracę w konkretnym szpitalu, zanim jeszcze nostryfikują dyplom – takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza.

Rząd, ustalając nowe zasady nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza UE, będzie musiał jednak przede wszystkim dojść do porozumienia z samorządem lekarskim, a ten nie jest entuzjastycznie nastawiony do tych pomysłów.

– Pozwolenie na pracę w szpitalach lekarzom, którzy mają niepotwierdzone kwalifikacje, to ogromna rewolucja. My uważamy, że obecny system kształcenia lekarza oparty na sześcioletnich studiach, stażu podyplomowym i kilkuletniej specjalizacji dopiero daje gwarancję wykształcenia dobrego specjalisty, w którego rękach pacjent powinien być bezpieczny. Skrócenie ścieżki nostryfikacji bezpieczeństwa chorym nie zapewni – mówi Krzysztof Madej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum