24 lutego 2017

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny i Uczelnia Łazarskiego będą kształcić lekarzy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny rozpoczyna współpracę z Uczelnią Łazarskiego w zakresie rozwoju naukowego studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni, w tym prowadzenia badań, zajęć dydaktycznych i praktyk.

Placówki podpisały stosowna umowę, w ramach której Szpital zapewni studentom realizację zakładanych efektów kształcenia z zakresu nauk klinicznych, udostępni swą infrastrukturę do prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach oraz stworzy warunki prowadzenia przez studentów badań naukowych. Szpital zadba także o możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych i odbywania studenckich praktyk wakacyjnych.

Ponadto, Uczelnia otrzyma znaczące wsparcie dydaktyczne w obszarze nauk medycznych. Specjaliści Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny poprowadzą część wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych dla studentów Uczelni Łazarskiego, wynikających z programów i studiów oraz planów dla kierunku lekarskiego. W pierwszym roku obowiązywania umowy Szpital zapewni praktyczne nauczanie kliniczne dla 60 studentów Uczelni Łazarskiego, a w latach kolejnych – dla 100 studentów rocznie.

Więcej w Medexpress

Archiwum