16 listopada 2016

Tajemnica lekarska, co po śmierci pacjenta?

Grupa posłów, zaniepokojona jest kwestią wyrażania zgody na ujawnienie tajemnicy lekarskiej na wniosek osoby bliskiej zmarłemu. Uważają oni, że jest to dla lekarzy dylemat trudny do rozwikłania. Jak wobec nowych przepisów zachować mają się lekarze – odpowiedź wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza.

Według Tombarkiewicza, informacje o tym, że po stronie lekarza mogą wystąpić trudności w identyfikacji bliskich osoby zmarłej – docierają do resortu zdrowia. W trakcie planowanej „dużej nowelizacji” ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zagadnienie to zostanie zatem poddane szczególnym ocenom pod kątem prawnym.

– Nowelizacji ustawy towarzyszyć będą jeszcze konsultacje międzyresortowe i publiczne w trakcie, których każdy będzie mógł ponownie zgłosić uwagi do projektu ustawy – zapewnia wiceminister zdrowia. Dodaje on jednak, że osoby upoważnione (najczęściej rodzina) są odnotowywane w dokumentacji medycznej wraz ze wskazaniem numeru kontaktowego, co daje im możliwość uzyskania wszelkich informacji oraz prawo wglądu do dokumentacji pacjenta.

Więcej w serwisie Infodent24.pl

Archiwum