25 lipca 2016

Tajemnica lekarska (prawa i obowiązki)

„Gazeta Lekarska” informowała ostatnio o sukcesie samorządu w sporze dotyczącym ochrony tajemnicy lekarskiej w postępowaniach podatkowych. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej i uznał, że dane pacjentów chronione są tajemnicą lekarską.

Warto przypomnieć wobec tego, jakie są prawa i obowiązki lekarzy w tym zakresie – analizuje w „GL” Jarosław Klimek, Radca prawny OIL w Łodzi.

Archiwum