14 września 2016

Tajemnica lekarska

Od 5. sierpnia obowiązują nowe zasady w sprawie zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. Małżonek, krewny lub inna osoba bliska mogą zgodzić się na jej ujawnienie. Nie pozwoli to wprawdzie lekarzowi na zasłanianie się tajemnicą, lecz nie pozbawi go prawa do odmowy zeznań przed sądem.

Zmiany wzbudziły krytykę Naczelnej Rady Lekarskiej oraz wątpliwości Sądu Najwyższego co do zgodności nowych zasad z Konstytucją RP.

Więcej na temat debaty o nowych przepisach w „Pulsie Medycyny”.

Archiwum