3 kwietnia 2017

TK zbada ustawę o działalności leczniczej

Brak możliwości prywatyzacji placówek ochrony zdrowia przy jednoczesnym obowiązku spłaty zadłużenia generowanego za niskimi kontraktami z NFZ, a także wprowadzenie możliwości kupowania przez lokalne władze świadczeń medycznych dla mieszkańców – to niektóre z przepisów wprowadzonych w zeszłym roku, z którymi nie zgadzają się lokalni włodarze. Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia wniosek w sprawie części zapisów.

Postępowanie zainicjował sejmik województwa mazowieckiego, składając wniosek pod koniec grudnia, a tydzień temu sprawie nadano biegu. Chce on, by TK zbadał zgodność kilku artykułów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP.

Informację publikuje Gazeta Prawna

Archiwum