27 marca 2017

Tkanki i komórki z europejskim kodem

Przeszczepiany w Polsce szpik czy rogówka będą oznaczane jednolitym kodem europejskim SEC (Single European Code), niepowtarzalnym identyfikatorem stosowanym do tkanek i komórek dystrybuowanych w Unii Europejskiej. Taki będzie efekt nowelizacji ustawy transplantacyjnej uchwalonej przez Sejm. SEC, nośnik informacji o głównych cechach oraz właściwościach tkanek i komórek, pozwoli monitorować ich drogę od dawcy do biorcy.

Na użytek nowej regulacji zdefiniowano pojęcia: „przeszczepiania”, „zastosowania u ludzi” oraz „bank tkanek i komórek prowadzący działalność przywozową”. Wprowadzono też pojęcia „jednorazowego przywozu” i „nagłego przypadku”. Nowe prawo ma obowiązywać od 29 kwietnia 2017 r.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum