26 czerwca 2017

Trwa ostatnie odliczanie przed ogłoszeniem listy sieciowych szpitali

27 czerwca br. opublikowane zostaną przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ listy lecznic zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Jak wyglądało jej tworzenie w wybranych regionach?

– Projekt ustawy wzbudził zaniepokojenie przede wszystkim szpitali monoprofilowych, nieuwzględnionych w żadnym z proponowanych poziomów systemu zabezpieczenia, a oferujących kompleksowe wysokospecjalistyczne leczenie, np. w zakresie ciężkich i ekstremalnych oparzeń, czy chorób reumatycznych – komentował Maciej Sytka, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego.

– Punktem zapalnym pozostaje intensywna terapia. To jednak działalność, która wiąże się z wysokimi kosztami i wygląda na to, że nie będzie dodatkowo finansowana. Ta kwestia chyba nadal wymaga dyskusji – dodaje Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Natomiast chyba największym atutem sieci, w opinii prezesa Fedorowskiego, jest rodząca się możliwość łączenia oddziałów i tworzenia wieloprofilowych przestrzeni opieki nad pacjentem.

– To przyszłość nowoczesnej organizacji szpitala. Kierunek powinien być taki, że nie będą kontraktowane poszczególne oddziały, tylko zakresy usług wykonywanych w szpitalu. To jest duża różnica – zaznacza.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum