12 czerwca 2017

Trzech kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec, Dorota Karkowska i Magdalena Matysiak – to kandydaci na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. Nowego rzecznika powoła premier Beata Szydło.

Do zadań rzecznika praw pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Rzecznik ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Więcej w Gazeta Prawna

Archiwum