6 grudnia 2016

Uczelnie niemedyczne oraz prywatne chcą kształcić lekarzy

Nie brakuje przeciwników otwierania kierunku lekarskiego na uczelniach niemedycznych, w tym prywatnych, ale trend wydaje się oczywisty.

Gdzie powstają nowe wydziały i kto jeszcze chce kształcić medyków w publikacji Gazety Lekarskiej

Archiwum