9 marca 2017

URPL: „nie” dla podszywających się pod lekarzy

URPL popiera zakaz prezentowania wyrobu medycznego przez osoby sugerujące posiadanie wykształcenia medycznego oraz zakaz sugerowania właściwości, które powodują zaniechania porady lekarskiej.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaproponował również wprowadzenie precyzyjnego przepisu zakazującego prowadzenia reklamy wprowadzającej w błąd oraz dodanie prezesowi Urzędu uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem reklamy i wydawania decyzji nakazującej zaprzestanie jej prowadzenia, publikacji sprostowania i usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Informację publikuje serwis Rynek Aptek

Archiwum