20 lutego 2017

Urząd Zdrowia Publicznego zastąpi GIS oraz agencja do spraw AIDS

Zastąpienie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) Urzędem Zdrowia Publicznego i likwidację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowego Centrum ds. AIDS zakłada nieujawniony jeszcze publicznie projekt ustawy o Urzędzie Zdrowia Publicznego (UZP). Powołanie urzędu Ministerstwo Zdrowia wymienia na swojej stronie internetowej wśród zadań na bieżący rok.

UZP, „odpowiedzialny za cały obszar promocji i profilaktyki zdrowia”, miałby rozpocząć działalność już 1 stycznia 2018 r.

Projekt ustawy, który ma trafić pod obrady resortu, zakłada, że UZP kierować będzie szef w randze sekretarza lub podsekretarza stanu i trzech zastępców – ds. promocji zdrowia, ds. uzależnień i ds. nadzoru sanitarnego i przeciwepidemicznego.
W uzasadnieniu czytamy, że połączenie GIS i instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie narkomanii oraz Centrum ds. AIDS poprawi koordynację i efektywność działań, szczególnie określonych w Narodowym Programie Zdrowia.

Zdaniem ekspertów taka zmiana nie ma sensu.

Informację podała Rzeczpospolita

Archiwum