29 grudnia 2016

Ustawa o wyrobach medycznych zablokowana przez CBA

Nowelizacja, zwana też ustawą o refundacji wyrobów medycznych, miała uporządkować kwestię finansowania produktów. Obecnie ich ceny ustalają sami producenci, dlatego zwykle są mało korzystne dla płatnika. W efekcie marża na niektóre z nich wynosi nawet 3 tys. proc. Patologie potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Mimo zapowiedzi szybkiego wprowadzenia, nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych utknęła w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, wstrzymuje ją Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zarzuca dokumentowi brak ogólnego kryterium jakości wyrobów medycznych. Kłopot w tym, że trudno je sformułować dla produktów, których jest blisko 300 tys. Są w nich wyroby tak różne, jak chirurgiczny robot i laska inwalidzka.

Informację podaje Rzeczpospolita

Archiwum