8 kwietnia 2019

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Będzie głęboka reforma?

Zespół ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty powołany przy Ministrze Zdrowia, składający się z lekarzy i lekarzy dentystów, któremu przewodniczy dr Jarosław Biliński, przedstawił propozycje zmian w tej ustawie, dotyczące kształcenia podyplomowego i prawa pracy.

To będzie głęboka reforma. Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia przyjmie w całości wypracowane przez nas rozwiązania i jak najszybciej wprowadzi je w życie – mówi dr Jarosław Biliński. Przypomina, że rozwiązania, które znalazły się w projekcie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, to następstwo zobowiązań, jakie minister zdrowia podjął w porozumieniu podpisanym z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego 2018 r. Reforma dotyczy więc także wynagrodzeń.

Projekt zakłada, że mają się one kształtować od jednej średniej krajowej dla stażysty do trzech średnich krajowych dla specjalisty. Rezydenci mają otrzymywać wynagrodzenie od 2 średnich krajowych na początku specjalizacji do 2,75 średniej krajowej dla dziedzin priorytetowych po zdaniu Państwowego Egzaminu Modułowego. Proponowana zmiana wyklucza wolontariat, gdzie lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne za „0 zł”, gdyż jest to niezgodne z ogólnie przyjętymi normami (obowiązuje pensja minimalna i jej odpowiednik stawki godzinowej). Doktor Biliński zastrzega, że są to postulaty środowiska, które próbowano przeforsować od dawna.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum