24 maja 2017

Ustawa refundacyjna wyrobów medycznych wraca pod obrady

Nowelizacja wprowadzająca do refundacji wyrobów medycznych te same mechanizmy, które obowiązują dla leków, po ponad czterech miesiącach wróci pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. W grudniu uwagi do projektu przedstawili sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych i prezes Rządowego Centrum Legislacji.

W dokumencie resortu zdrowia opublikowanym w tym tygodniu jest już definicja jakości wyrobu medycznego. Ustalono też, że wszystkie nowe wyroby medyczne podlegające nowej procedurze refundacyjnej muszą posiadać opinię prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ich producenci będą musieli przedstawić ekspertyzę lub inny dokument potwierdzający spełnienie minimalnych standardów jakości.

Ekspertów niepokoi jednak brak przejrzystych regulacji o zasadach przenoszenia wyrobów medycznych z dotychczasowego sposobu finansowania na nowy.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum