7 marca 2017

Ustawa zmusi szpitale do udostępniania kosztów procedur

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czeka na ustawę, która zmusi dyrektorów szpitali do podawania kosztów procedur. Wyceny świadczeń w neonatologii podało tylko 8 proc. lecznic.

W piątek piąty raz od lipca 2015 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zwróciła się do szpitali z prośbą o udostępnienie rzeczywistych kosztów wyceny procedur neonatologicznych z patologii noworodka, chirurgii noworodka i chirurgii niemowlęcia. Z danych, które przysłały jej 34 szpitale na 424 mające oddziały neonatologiczne, wynika, że procedury są przeszacowane nawet o 40 proc.

Zdaniem prof. Macieja Banacha, dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, liczba danych, o które prosi Agencja, jest zbyt duża i wymaga zaangażowania zbyt wielu osób.

– Mamy też wrażenie, że dobrano je w taki sposób, by spowodowały niedoszacowanie procedury. A wiadomo, że niektóre dziedziny medycyny, takie jak pediatria, są niedoszacowane już na wstępie – mówi.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum