7 lutego 2018

W Polsce brakuje strategicznego planu walki z chorobami nowotworowymi

Nowotwory zabijają co roku 100 tys. osób. Jedna piąta z nich umiera przez brak dostępu do nowoczesnych leków.

Oprócz dostępu do najskuteczniejszych leków plan walki z chorobami nowotworowymi powinien zakładać kompleksową opiekę nad pacjentem, sprawowaną od momentu diagnozy aż do zakończenia rehabilitacji. Na listy refundacyjne trafia jednak zaledwie część powszechnie stosowanych na świecie terapii, przy czym wiele z nich wdrażanych jest w niewłaściwej linii leczenia.

Od 2016 roku Ministerstwo Zdrowia realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych, a także wyposażenie szpitali onkologicznych w wysokiej jakości sprzęt medyczny. Zdaniem ekspertów jest to jednak działanie o charakterze interwencyjnym i doraźnym, a nie strategicznym.

Więcej.

Archiwum