8 sierpnia 2017

W Polsce powstaną nowe uzdrowiska

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie.

Minister Zdrowia po analizie złożonego operatu uzdrowiskowego, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej uznał, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławieckie” spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 tej ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławieckie”.

Więcej w Medexpress

Archiwum