31 sierpnia 2017

W tym roku 2,8 mld zł na skrócenie kolejek i nowy sprzęt

DGP dotarł do projektu specustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Przewiduje on, że Narodowy Fundusz Zdrowia dostanie 2,1 mld zł dotacji z budżetu na skrócenie kolejek. Kolejne 700 mln zł zostanie przeznaczone na wyposażenie placówek w nowy sprzęt.

To pierwszy raz w historii, gdy budżet tak otwarcie i hojnie dołoży do leczenia. Co więcej, Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem już w tym lub przyszłym tygodniu. Ustawa ma zacząć obowiązywać najpóźniej 23 września, tuż przed uruchomieniem sieci szpitali.

Pieniądze pozwolą przede wszystkim zwiększyć liczbę świadczeń. Z dodatkowych środków mają też zostać zakupione dentobusy (mobilne gabinety dla dzieci i młodzieży), a także aparatura dla szpitali. Co bardzo ważne, w projekcie specustawy zaznaczono, że taka pomoc w pierwszej kolejności powinna zostać przyznana placówkom oferującym kompleksową i koordynowaną opiekę chorym z rakiem piersi. Jak już pisaliśmy, rząd chce utworzyć sieć punktów, w których kobiety będą miały dostęp do pełnej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Zapowiedź dotacji na leczenie chwalą specjaliści. Także ci zazwyczaj sceptyczni wobec działań Ministerstwa Zdrowia.

Więcej na forsal.pl

Archiwum