2 marca 2017

WHO przedstawiła listę 12 najgroźniejszych bakterii odpornych na antybiotyki

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport dotyczący najniebezpieczniejszych bakterii, na które nie działają antybiotyki. Zestawienie ma pomóc w ustaleniu priorytetowych badań nad nowymi lekami.

Eksperci z WHO pod uwagę brali powodowane przez bakterie choroby oraz częstotliwość zachorowań nimi spowodowanych. Swoje wyniki przedstawili, dzieląc bakterie na trzy grupy: o priorytecie krytycznym, wysokim i średnim.

Do grupy krytycznego priorytetu Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa, odporne na karbapenemy oraz enterobakterie. Wśród tych ostatnich znajdują się np. pałeczka okrężnicy (E.coli) oraz pałeczka zapalenia płuc. – Bakterie te są odpowiedzialne za wysoką śmiertelność pacjentów. Konieczne są nowe, bardziej skuteczne terapie leczenia – tłumaczyła i ostrzegała dr Marie-Paule Kieny z WHO.

Więcej we Wprost

Archiwum