3 sierpnia 2015

Wiceminister zdrowia o znieczuleniach przy porodach

Resort zdrowia planuje dokonać zmian w obowiązującym od 2012 r. rozporządzeniu ministra w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Zmiany mają m.in. zapobiec sytuacjom, gdy – w związku z niewłaściwie funkcjonującym systemem obiegu informacji – dzieci są zaniedbane w stopniu zagrażającym ich zdrowiu i życiu. Resort pracuje również nad projektem rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.

Obecnie w MZ powoływany jest również zespół specjalistów, którzy mają opracować standardy dotyczące wykonywania cięć cesarskich.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum