18 kwietnia 2017

Wycena nowych leków i technologii dla ministra zdrowia

Minister zdrowia będzie zatwierdzał projekt wyceny świadczeń przygotowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dla nowego leku czy technologii medycznej. Umożliwi to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nazywana ustawą o ratunkowym dostępie do technologii lekowych.

Były prezes NFZ Marcin Pakulski uważa, że taki zapis oznacza dalszą centralizację taryfikacji. – Jeśli minister uzna, że terapia jest skuteczna, ale go na nią nie stać, zmieni rekomendację na negatywną – tłumaczy. Jego zdaniem zapis jest konsekwencją projektowanych zmian w ustawie refundacyjnej – wprowadzenia do niej refundacji wyrobów medycznych i zasady częściowej odpłatności dla pacjentów. – Limity miała ustalać AOTMiT, więc resort chciał ją sobie podporządkować – uważa Pakulski.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum