24 lutego 2017

Wystawiono już 4,2 mln recept na bezpłatne leki dla 1,6 mln seniorów

Wystawiono już ponad 4,2 mln recept na bezpłatne leki dla ponad 1,6 mln seniorów na przeszło 9,8 mln opakowań medykamentów – to efekt tzw. projektu 75+.

Preparaty z listy 75+ w większości pokrywają zapotrzebowanie seniorów na leki z odpłatnością 30 proc. (na podstawie danych NFZ). Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w 2015 r. seniorzy po 75. roku życia zakupili leki refundowane za łączną kwotę ok. 860 mln zł. Dzięki tzw. projektowi 75+ wydatki tej grupy pacjentów na leki refundowane od 1 września 2016 r. miały zmniejszyć się o 40 proc., a w kolejnych latach – przynajmniej zdaniem resortu – spadną o ponad 60 proc.

Więcej w Gazeta Lekarska

Archiwum