2 czerwca 2017

Zakłady Opieki Zdrowotnej leczą raka drożej, bo się to bardziej opłaca

Zakładom Opieki Zdrowotnej bardziej opłaca się leczyć chorych na raka prostaty przy zastosowaniu radioterapii, choć urolodzy i onkolodzy uważają, że dużo lepsze rezultaty daje leczenie chirurgiczne. Radioterapia jest trzy razy lepiej wyceniana przez NFZ niż prosektomia.

Stosunek leczenia operacyjnego do radiologicznego zmienia się na niekorzyść tego ostatniego. Piotr Chłosta, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Urologicznego ocenia, że spowodowane jest to nie wymogami medycznymi, lecz powodami ekonomicznymi. NFZ wycenia leczenie chirurgiczne na 6 tys. zł, a radioterapeutyczne na 20 tys. zł. – Czy nakłady inwestycyjne podjęte przez państwo na rzecz pojawienia się wielu firm zajmujących się napromienianiem pacjentów mają sens? – pyta przewodniczący Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W tym kontekście zwraca uwagę, że Narodowy Fundusz w ogóle nie refunduje użycia robota przy operacjach raka prostaty. Jest to tym bardziej zaskakujące, że – jak przypomina prof. Krzakowski – robot medyczny został wymyślony i wyprodukowany właśnie do leczenia przerostu gruczołu krokowego.

Więcej w Gazeta Polska Codziennie

Archiwum