10 października 2016

Założenia do projektu ustawy o POZ zwiększają kompetencje lekarzy rodzinnych

Resort zdrowia w założeniach do projektu Ustawy o POZ postawił na lekarza rodzinnego. Z założeń dokumentu wynika, że lekarz ten stanie się koordynatorem opieki zdrowotnej, która zostanie połączona z innymi częściami systemu. Dodatkowo zwiększona ma zostać rola profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a opieka medyczna nabrać wymiaru kompleksowości i zostać ukierunkowana na pacjenta i społeczność lokalną. Zmiany te pozytywnie odbiera Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Analiza projektu Ustawy o POZ w serwisie Rynek Zdrowia

Archiwum