24 stycznia 2017

Zbyt mało pielęgniarek na pacjenta

Sztywne limity powinny obowiązywać na wszystkich oddziałach – uważają pielęgniarki.

Wprowadzone w kwietniu 2014 r. rozporządzenie ministra zdrowia określające minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych pozwala dyrektorom szpitali dowolnie ustalać liczbę personelu. Sztywne normy obowiązują tylko dla oddziałów intensywnej terapii oraz neonatologicznego.

– Wzór określający minimalną liczbę pielęgniarek na oddziale rzeczywiście jest skomplikowany i przy nieuczciwości pozwala na zaniżanie norm – przyznaje Józefa Szczurek-Żelazko, nowa wiceminister zdrowia, która urzędowanie rozpocznie 1 lutego. Nowa wiceminister uważa, że wzór powinien być uproszczony. – Najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze, jednak dyrektorom powinno się zostawić pewną dowolność, bo nie wszyscy pacjenci na danym oddziale wymagają takiego samego zaangażowania – dodaje.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum