2 października 2015

Zdalne konsultowanie pacjentów w zakresie kardiologii i geriatrii

Zarządzenie w tej sprawie podpisał prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, 1 października 2015 roku weszło ono w życie. Dzięki niemu np. pacjenci z terenów wiejskich, gdzie utrudniony jest dostęp do kardiologa i geriatry, będą mogli korzystać z ich porad za pomocą telekonsultacji.

Nowe przepisy umożliwią – za pośrednictwem nowoczesnych technologii – przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą w placówkach podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), pod których opieką są pacjenci.

NFZ zakłada, że telekonsultacje z jednej strony ułatwią pacjentom mieszkającym na wsi dostęp do leczenia specjalistycznego, a z drugiej umożliwią lekarzom POZ konsultacje trudnych przypadków. Fundusz przekonuje, że wdrożenie tego rozwiązania ułatwi pacjentom dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz do informacji o swoim zdrowiu, a także zapewni łatwiejszy dostęp personelu medycznego zatrudnionego w POZ do konsultacji trudnych przypadków.

Więcej.

kj

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum