22 stycznia 2016

Zespół do uproszczenia prawa w ochronie zdrowia

Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy przepisów prawnych i praktyki w zakresie wykonywania działalności leczniczej oraz opracowanie raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej – brzmi zapis w zarządzeniu ministra zdrowia z 19 stycznia b.r., na mocy którego powstał zespół, który pracę zaczyna 1 lutego b.r. Na przygotowanie raportu i przedłożenie go ministrowi zdrowia ma czas najpóźniej do 31 marca 2016 r.

W ostatnich latach wprowadzono mnóstwo absurdalnych przepisów, przez które lekarze mają coraz mniej czasu na to, czym powinni się zajmować, czyli na leczenie chorych. Marek Twardowski, jeden z 10 członków zespołu, ma nadzieję, że praca zespołu przyczyni się do poprawy systemu, w którym zatracone zostały podstawowe pojęcia, czego zewnętrznym wyrazem jest urzędnicza nowomowa.

Twardowski podkreśla, że Konstanty Radziwiłł jest pierwszym ministrem, który na początku swojego urzędowania nie mówi o konieczności tworzenia masy nowych aktów prawnych, ale chce usunąć niepotrzebne regulacje z tych istniejących.

MedExpress/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum